Tên: Phần mềm Máy bán hàng - Phiên bản Windows
 
Phiên bản: 1.30.2016.07267
 
Phát hành: Công ty cổ phần giải pháp EZ
 
 
 
Để cài đặt máy in cần cài sẵn các phần mềm sau (Xem hướng dẫn tại đây)
 
 
MAYBANHANG.NET ©2012 EZ SOLUTION JSC.