Tên: Phần mềm Máy bán hàng - Phiên bản Windows
 
Phiên bản: 1.97.2022.12095
 
Phát hành: Công ty cổ phần giải pháp EZ
 
 


Để máy in hoạt động được cần cài đặt Driver tương ứng dưới đây:

 
 
MAYBANHANG.NET ©2017 EZ SOLUTION JSC.