Phần mềm:Phần mềm Máy bán hàng AndroidPOS
 
Phiên bản:1.60
 
Phát hành:Công ty cổ phần giải pháp EZ
 
Yêu cầu phầm mềm:
 
  • Máy tính bảng Android
  • Hệ điều hành Android 4.0 trở lên
  • Độ phân giải màn hình 800*840, 1024*600, ...
MAYBANHANG.NET ©2012 EZ SOLUTION JSC.